elektrokardiografia (EKG)

metoda rejestrowania zmian prądów i różnic potencjałów czynnościowych, wytwarzanych i przewodzonych przez układ bodźcotwórczo-przewodzący w mięśniu sercowym w czasie jego czynności. Na podstawie elektrokardiogramu można wnioskować o rytmie serca i jego zaburzeniach, o stanie układu przewodzącego serca, a pośrednio o stanie mięśnia sercowego, jego ukrwieniu i o jego naczyniach wieńcowych. EKG jest badaniem umożliwiającym dokładną interpretację innych wyników badań serca tj. ocena hemodynamiki serca, badania izotopowego, ultrasonograficznego itp.

histopatologia

histologia patologiczna, dział anatomii patologicznej, nauka badająca zjawiska mikroskopowe zachodzące w tkankach i komórkach organizmu przy różnego rodzaju chorobach. Jest bardzo cenna w diagnostyce szczególnie onkologicznej.

laparoskop

przyrząd służący do wziernikowania (endoskopii) narządów jamy brzusznej, wprowadzany do niej przez nacięcie w powłokach. Umożliwia również fotografowanie wybranych miejsc, pobranie wycinka do badania histopatologicznego, a także przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych (najczęściej na wątrobie, pęcherzyku żółciowym, przydatkach, nerkach).

ultrasonografia (USG)

badanie narządów wewnętrznych za pomocą fal ultradźwiękowych. Metoda diagnostyczna oparta na zjawisku echa ultradźwiękowego. Informacje uzyskane tą metodą mogą być przedstawione na ekranie oscyloskopowym w postaci impulsów lub w postaci obrazu rozkładu tkanek normalnych i patologicznych.

wziernikowanie (endoskopia)

badanie jam ciała lub narządów głębiej położonych i trudniej dostępnych za pomocą wziernika z układem optycznym i własnym żródłem światła. Wziernikowanie pozwala również na pobranie wycinka z narządu lub guza do badania histologicznego, na wycięcie kamienia z przewodu żółciowego i trzustkowego oraz na wyjęcie ciała obcego z tchawicy i oskrzela oraz z niektórych odcinków przewodu pokarmowego.

znieczulenie

zniesienie czucia bólu (analgezja) wraz z ograniczeniem lub zniesieniem odruchów w polu operacyjnym (hipo- lub arefleksja).

znieczulenie może być:

Jak można uzyskać informację o sprawach organizacyjnych i przygotowaniu do operacji?

W recepcji pod nr telefonu (33) 8184685-7
Kontakt przez e-mail: biuro@cm-eskulap.pl

wersja polska english version