1. Removal of skin lesions with reconstructive surgery

2. Removal of integumental tumors,

3. Lymphadenectomy (axillary, inguinal, cervical),

4. Diagnostics of the breast diseases:

5. Surgical treatment of breast diseases,

6. Brest reconstructive surgeries:

7. Breast augmentation,

8. Breast lift surgery,

9. Removal of abdominal apron.

Jak można uzyskać informację o sprawach organizacyjnych i przygotowaniu do operacji?

W recepcji pod nr telefonu (33) 8184685-7
Kontakt przez e-mail: biuro@cm-eskulap.pl

wersja polska english version