Specjalistyczna Praktyka Neurologiczna. Dr n.med. Magdalena Boczarska-Jedynak

Specjalista neurolog, starszy asystent w Klinice Neurologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze wszystkimi schorzeniami neurologicznymi. Jest jednym z nielicznych specjalistów w zakresie leczenia zaburzeń ruchowych i zaburzeń chodu oraz zaburzeń snu.

Szczególnym obszarem działalności jest:

Doświadczenie w diagnozowaniu i terapii chorych ze schorzeniami neurologicznymi jest uzupełnione bogatym dorobkiem naukowym w postaci licznych prac naukowych i doniesień zjazdowych oraz rozdziałów książkowych w podręcznikach dla studentów medycyny i lekarzy.

dr n.med. Magdalena Boczarska-Jedynak jest nauczycielem akademickim, członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN, czonkiem Movement Disorders Society oraz European Restless Legs Syndrome Study Group.

Jak można uzyskać informację o sprawach organizacyjnych i przygotowaniu do operacji?

W recepcji pod nr telefonu (33) 8184685-7
Kontakt przez e-mail: biuro@cm-eskulap.pl

wersja polska english version